Nederlands

Elke de Rijcke is schrijfster, poëzievertaalster, performer en kunst & literatuurdocent aan het Hoger Instituut voor Kunst Saint-Luc en aan erg (Brussel).

♣ Sinds een aantal jaar ontwikkelt zij poëtische methodologieën die het domein van de loutere poëzie overstijgen. Het poëtisch woord als artistiek onderzoeksinstrument is avontuurlijk en ambitieus. Vitaal en experimenteel, aanstichter en residu, wil het een bron van kennis zijn, een hybride maar specifieke vorm van weten dat in functie van zijn project allianties smeedt met de wetenschap (biologie, neuro-wetenschappen, genetica, astrofysica, kosmologie, astrologie of botanica), de kunst (film, schilderkunst, sculptuur, muziek, literatuur), de filosofie en de politieke actualiteit.

Elke de Rijcke’s poëtisch werk heeft zich tot op heden vooral ontwikkeld als een vorm van auscultatie van de kleinere en grotere metamorfoses die zich voordoen tijdens het leven. Zij exploreert de grenszone tussen individualiteit en transindividualiteit, en tast een poëtische cosmogonie af waar het minerale, aquatische, de lucht, het vegetale, dierlijke et menselijke verbonden zijn. Het dichterlijk woord is een vorm van ideologische weerstand, maar vooral een poging tot homeostasie : het stelt zich niet louter tot doel te luisteren en te diagnosticeren, maar wil toegang geven tot een andere, regenererende stem die ons leidt naar een denken, voelen en daadwerkelijke beleving van een zich beter-voelen via de verbeelding van de gebeeldhouwde zin. Tegelijkertijd zachtaardig en bikkelhard, wil het werk de lat hoog leggen zonder hermetisch te zijn om  hiertoe toegang te verlenen. Elk van haar boeken is de vrucht van een meerjarig onderzoeksproject. De poëzie als gedachte en kunstpraktijk is een slow art die zich bij voorkeur ontplooit via een samenwerking of in transdisciplinair collectief.

Tussen 2005-2013 werkte zij als dichter hoofdzakelijk over de begeerte, in de brede zin van het woord (amoureuze/sexuele/moederlijke/vriendschappelijke/tweelingsbegeerte, cognitieve/artistieke/poëtische begeerte, levensstijlbegeerte, begeerte naar actie/passiviteit) en onlosmakelijk verbonden met het aquatische, de lucht, het vegetale en dierlijke universum. Dit onderzoek heeft zich belichaamd in 4 boeken : troubles. 120 expériences. précisions (vertroebelingen. 120 ervaringen. verduidelijkingen), ontwikkeld op basis van de tentoonstelling Visionair Oostenrijk van Harald Szeeman (Tarabuste, 2005) ; gouttes !   lacets, pieds presque proliférants   sous soleil de poche (druppels!  veters, bijna woekerende voeten   onder zaklamp zon), verankerd in het dichterlijk universum van Andrea Zanzotto en Marina Tsvétaïéva (Le Cormier, 2006); Västerås (Västerås), dat het Zweedse spoor volgt van de Russische cineast Andréï Tarkovsky (Le Cormier, 2012) ; en Quarantaine (Quarantaine/Een veertigtal), dat verder werkt op de verbeelding van theatermaker Romeo Castellucci (Tarabuste, 2014).

Sinds 2014 draait haar poëtisch onderzoek rond het onstaan van gevoelens, en hoe gevoelens geest creëren. Dit onderzoek wordt sterk gevoed door de recentste bevindingen uit de neurowetenschap (Damasio, e.a.), en ontwikkelt zich hoofdzakelijk aan de hand van The Flux and the Puddle (2014), een sculptuur van de Canadese beeldhouwer David Altmejd. Het geheel zal vorm krijgen in juin sur avril  (juni over april), haar nieuwste boek in voorbereiding. Het eerste hoofdstuk van juin sur avril/juni over april werd onlangs gepubliceerd in bibliofiele tweetalige uitgave (Frans-Nederlands) bij druksel (http://www.druksel.be/).

♣ Als vertaalster publiceerde zij recentelijk een Franse vertaling van Van de verliezer & de lichtbron (Du perdant & de la source lumineuse) van Kees Ouwens (1944-2004) bij La Lettre volée (2016). De vertaling wordt gevolgd door een essay “Lire Kees Ouwens”, waarin zij ingaat op de specificiteit van deze bundel en de vertaling ervan. Ouwens beschrijft in deze bundel op nuchtere, ongenadige en lyrische wijze de fysieke, zintuiglijke, emotionele en mentale processen die een mens doorgaat wanneer hij met de dood in aanraking komt. Du perdant & de la source lumineuse is de eerste vertaling naar het Frans van een bundel van Ouwens. Elke de Rijcke’s vertaalwerk is intrinsiek verbonden met haar poëtisch project, het maakt er deel van uit. Voor haar is Ouwens niet alleen een grootmeester van de inhoud en de vorm, maar een belangrijke initiator in het dichterlijke, in de ongekende mogelijkheden van de poëtische syntaxis en het lexicon, in de beeldspraak en een nieuwe, visionaire benadering van het woord, die tot op heden weinig navolging kent en waarvan alles nog te exploreren valt.

♣ Zij is ook lid van het Brussels Dichterscollectief (Passaporta / International House of Literature Brussels) en van het redactiecomité van het tijdschrift L’Etrangère. Met het Collectief heeft ze aan twee meerjarige projecten gewerkt: rond De erotische poëzie (2014-2015)  & rond De soufie gemeenschap in Brussel / Passages (2015-2017).

(under construction, cf Franse versie)